Uputstva za upotrebu

Modelna oznaka ili šifra aparata
Na primer WA65205 ili 154235
Šifra aparata je broj  sa 6 mesta, kojeg možete naći na pločici na zadnjoj strani aparata ili u garancijskom listu.
Posjetite
nas
Facebook
YouTube
Flickr
Podijeli
sa drugima
Facebook
Twitter
Budite
informisani
RSS