Split sistemi

CA35YR01G HSN
Klima uređaj - unutrašnja jedinica CA35YR01G HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica / Rashladna snaga: 3.400 W / Snaga zagrijevanja: 3.800 W / Automatski rad / Turbo / Zaštita od hladnog vazduha / Displej: LED display / Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 / Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
+
CA35YR01W HSN
Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) CA35YR01W HSN Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) / Rashladna snaga: 3.400 W / Snaga zagrijevanja: 3.800 W / Zaštita od hladnog vazduha / Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 / Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
=
CA35YR2AG
Klima uređaj - unutrašnja jedinica CA35YR2AG Klima uređaj - unutrašnja jedinica / Rashladna snaga: 3.400 W / Snaga zagrijevanja: 3.800 W / Automatski rad / Turbo / Zaštita od hladnog vazduha / Displej: LED display / Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 / Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
+
CA35YR2AW HSN
Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) CA35YR2AW HSN Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) / Rashladna snaga: 3.400 W / Snaga zagrijevanja: 3.800 W / Zaštita od hladnog vazduha / Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 / Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
=
CA50XS2AG HSN
Klima uređaj - unutrašnja jedinica CA50XS2AG HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica / Rashladna snaga: 5.000 W / Snaga zagrijevanja: 5.600 W / Automatski rad / Turbo / Zaštita od hladnog vazduha / Displej: LED display / Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 / Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
+
CA50XS2AW HSN
Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) CA50XS2AW HSN Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) / Rashladna snaga: 5.000 W / Snaga zagrijevanja: 5.600 W / Zaštita od hladnog vazduha / Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 / Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
=
QE35XV0A
QE35XV00G
Klima uređaj - unutrašnja jedinica QE35XV00G Klima uređaj - unutrašnja jedinica / Rashladna snaga: 3.500 W / Snaga zagrijevanja: 4.200 W / Automatski rad / Turbo / Zaštita od hladnog vazduha / Displej: LED display / Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 / Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
+
QE35XV0AW
Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) QE35XV0AW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) / Rashladna snaga: 3.500 W / Snaga zagrijevanja: 4.200 W / Zaštita od hladnog vazduha / Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 / Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
=
TQ50BA0E
TQ50BA0EG
Klima uređaj - unutrašnja jedinica TQ50BA0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica / Rashladna snaga: 5.000 W / Snaga zagrijevanja: 5.600 W / Automatski rad / Turbo / Zaštita od hladnog vazduha / Displej: LED display / Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 / Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
+
TQ50BA0EW
Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) TQ50BA0EW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) / Rashladna snaga: 5.000 W / Snaga zagrijevanja: 5.600 W / Zaštita od hladnog vazduha / Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 / Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
=
Posjetite
nas
Facebook
YouTube
Flickr
Podijeli
sa drugima
Facebook
Twitter
Budite
informisani
RSS