AQUAGOR Toplotna pumpa vazduh/voda

Ključne informacije:

  • Toplotna pumpa ima odvojen isparivač vani na otvorenom, a svi drugi vitalni delovi nalaze se u objektu, zaštićeni od zamrzavanja. 
  • Raspon rada od - 20oC do 40oC.
  • Optimalan postupak odmrzavanja isparivača napaja se preko upravljačke jedinice visokog kapaciteta.
  • Omogućeno je grejanje prostora i pripreme tople sanitarne vode.
  • Izvor je raspoloživ preko čitave godine.
  • Veoma primerena za bivalentnu (dvostruku) upotrebu.
  • Udaljenost od isparivača do agregata toplotne pumpe iznosi 10 m i više.
  • Spojene cevi moraju da budu dobro toplotno izolovane.
Toplotne pumpe vazduh/voda iskorišćavaju energiju koja se nalazi u vazduhu oko nas. Deluju efikasno i na temperaturama do -20°C. Zahvat u prostor je neznatan, i u poređenju sa ostalim modelima brzo izvedljiv. Zbog kvalitetnog sistema i tehničke usavršenosti, naprave deluju energetski veoma efikasno. Tihi aksijalni ventilator crpe velike količine vazduha preko isparivača koji je postavljen spolja na otvorenom, odvojeno od agregata toplotne pumpe. Kombinacija isparivača i ventilatora obezbeđuje bešumno delovanje koje ne smeta okolini, kao i visoko iskorišćenje. Unutrašnja jedinica toplotne pumpe postavljena je u unutrašnjosti objekta. Takav sistem obezbeđuje da i kod daljeg prekida električne energije ne može doći do oštećenja zbog zamrzavanja u spoljnoj jedinici. Isparivač i agregat toplotne pumpe povezani su bakrenim cevima, po kojima se pretače rashladni medijum koji prenosi toplotu iz isparivača na kondenzator. Regulacija visoke efikasnosti obezbeđuje uspešno vođenje više grejnih krugova preko spoljne temperature, te optimalno odmrzavanje spoljne jedinice.

Toplotne pumpe AEROGOR idealne su za upotrebu kod postavljanja sistema sa dva izvora grejanja, koji deluju usklađeno po bivalentnom sistemu. Rashladni medijum je R 407 C, koji je ekološki prihvatljiv i nezapaljiv..

Tehnične karakteristike toplotne pumpe AEROGOR

Model HP AW 9 HPAW 12 HPAW 14 HP AW 17
Dimenzije NE(VxŠxD) mm 935x654x580 935x654x580 935x654x580 935x654x580
Dimenzije ZE(VxŠxD) mm 1250x1060
x1250
1250x1060
x1250
1250x1060
x1250
1250x1060
x1250
Težina NE kg 110 127 132 164
Težina ZE kg 85 85 85 85
Temperatura zagrejane vode do °C 55 55 55 55
Snaga grejanja* kW 5,6 8,2 10,3 12,2
Priključna snaga* kW 1,60 2,40 2,86 3,59
koeficient iskorišćenja COP* / 3,9 3,9 3,6 3,4
Rashladnosredstvo / R407C R407C R407C R407C
* Mereno po parametrima Vazduh-Voda A2/W35; Po standardu EN 14511
Posjetite
nas
Facebook
YouTube
Flickr
Podijeli
sa drugima
Facebook
Twitter
Budite
informisani
RSS