Opis komponenata

Unutrašnja jedinica

 1. Upravljačka jedinica
 2. Kondenzator
 3. Četvorokraki povratni ventil
 4. Scroll kompresor
 5. Ventil za ubrizgavanje rashladnog fluida 
 6. Pena za zvučnu izolaciju
 7. Antivibracijski ublaživač
 8. Pumpni akumulator/rezervoar tečnosti/izmenjivač toplote

1. Upravljačka jedinica

Napredna upravljačka jedinica omogućava:

 • jednostavno upravljanje
 • mogućnost menjanja parametra rada
 • pregledan ekran

2. Kondenzator

Nerđajući čelici omogućavaju dug životni vek.

Efikasan prenos toplotne energije:

 • promenljiva geometrija ploča
 • optimizacija  asimetrije distribucijskih kanala
 • mali otpor pri prelazu toplote sa vodene strane  toplotnog izmenjivača

Niska potrošnja električne energije za rad cirkulacionih pumpi.

3. Četvorokraki povratni ventil

Omogućava pouzdan povratni ciklus sistema za hlađenje za potrebe otapanja isparivača.

4. Scroll kompresor

Poznata »scroll« tehnologija kompresora se kroz dugogodišnju upotrebu pokazala kao odličan izbor, jer omogućava dobru iskoristljivost, tih i pre svega  pouzdan rad.

Visoko iskorišćenje i efikasnost.
»Scroll« kompresori dostižu visoka iskorišćenja jer su optimirani i namensko građeni za određeno područje rada.

Tih i miran rad.
Isključivo kružno kretanje svih elektromehaničkih delova omogoćava tihi rad bez velikih vibracija.

Pouzdan rad u najtežim uslovima.
»Scroll« kompresori rade pouzdano i u najtežim uslovima.

5. Ventil za ubrizgavanje rashladnog fluida

Omogućava rad toplotne pumpe pri graničnim temperaturnim uslovima.
U slučaju visokih temperatura vode za grejanje (55°C) i niskih temperatura okolnog vazduha, dolazi do prilično visokih temperatura na potisu kompresora. U tom slučaju ventil za ubrizgavanje rashladnog fluida ubrizgava deo tečnosti rashladnog fluida  u usisni vod kompresora.

Štiti kompresor od preopterećenja..

Pogodan za različite uslove rada.
Ventil je moguće podesiti za različite uslove rada, do kojih dolazi pumpa u realnom okruženju.

6. Pena za zvučnu izolaciju

Odlična zvučna izolacija:

 • omogućava tihi rad uređaja zbog posebnog oblika i kao posledica toga osetna absorbcija zvuka
 • u zavisnosti od snage pumpe buka dostiže približno 40 dB

7. Antivibracijski prigušivač

Sprečavanje prenosa vibracije agregata na kućište.
Osobine pene su takve, da efikasno prigušuje vibracije, koje bi se inače prenosile sa kompresora na kućište.

Omogućava tih i miran rad toplotne pumpe.

8. Pumpni akumulator/rezervoar tečnosti/izmenjivač toplote

Radi kao unutrašnji izmenjivač toplote i povećava efikasnost sistema za hlađenje.

Vraća energiju nazad u sistem za hlađenje, koja bi se inače izgubila u okolini. Pošto se u unutrašnjem izmenjivaču toplote pregreva para rashladnog fluida, kompresor je zaštićen od mogućeg tečnog udara..

Radi kao sakupljač tečnosti i na taj način omogućava rad toplotne pumpe u širokom području temperatura..

Radi kao  usisni akumulator i na taj način štiti kompresor od tečnog udara.

Spoljna jedninica

Spoljna jedinica koja stoji na otvorenom, sastavljena je iz isparivača i ventilatora u kućištu otporna na vremenske uticaje. Različiti načini izgleda spoljnog kućišta omogućava da se spoljna jedinica lepo slaže sa izgledom vaše kuće. U asortimanu imamo tri različita tipa panela: fasadni panel, lim i drvo..

1. Panel spoljne jedinice

Estetski se uklapa u okolinu.
Svi materijali kućišta su otporni na uticaj okoline što omogućava duži životni vek.

Mogućnost odabira spoljašnjeg panela:

 • Fasadni panel,
 • Drveni panel,
 • Matalni panel

2. Ventilator

Veliki prečnik elise,oblik lopatice i  mali broj obrtaja omogućavaju nizak nivo buke i dovoljan protok vazduha (4000-4500 m3/h)
Izabran EC motor sa promenljivim obrtajima omogućava nisku potrošnju električne energije.

Oblik lopatice obezbeđuje nizak nivo buke, između 45 in 55 dB.

Zaštitina mreža je nosač motora i elise. Njena osnovna funkcija je zaštita od ulaska stranih tela.

3. Isparivač

Horizontalno postavljanje omogućava brzo oticanje kondenzata.

Optimalno rastojanje između lamela omogućava ređe otapanje isparivača.

4. Elektronski ekspanzioni ventil

Precizna regulacija u širokom području temperatura (regulacija kapaciteta).

Zbog  upotrebe koračnog motora, je otvaranje i zatvaranje u širokom području rada.

Prilagodljiv različitim opterećenjima.
Posjetite
nas
Facebook
YouTube
Flickr
Podijeli
sa drugima
Facebook
Twitter
Budite
informisani
RSS