AQUAGOR Toplotna pumpa zemlja/voda

Ključne informacije:

  • Energiju tla iskorišćava preko zemnog kolektora ili vertikalne zemne sonde.
  • Temperatura na dubini preko 1,2 m ne pada ispod 0°C.
  • Postavljanje TP u suvu prostoriju,  s temperaturom iznad 0°C.
  • Mogućnost grejanja, hlađenja i pripreme sanitarne vode.
  • Raspoloživost izvora preko čitave godine.
  • Monovalentan način rada.
  • Jednostavno upravljanje sistemom putem elektronike.
  • Omogućava 2 nezavisna hidraulička kruga.
     

Toplotne pumpe TERRAGOR iskorišćavaju energiju koja je akumulirana u zemljinoj kori. Energiju iz zemlje oduzimamo  pomoću zemnog kolektora, kojeg položimo na primereno veliku površinu. Za optimalno rad, površina kolektora mora da bude približno dva puta veća od površine za grejanje. Količina energije koju možemo da oduzmemo iz zemlje, zavisi o sastavu tla i od lokacije. Važno je da površina na kojoj je položen zemni kolektor nije zazidana, asfaltirana, ili da na neki drugi način nije sprečen slobodan pristup meteornih voda kroz površinu..

Toplotne pumpe TERRAGOR veoma su ekonomične i postižu stepen iskorišćenja  i preko 4,5. Razlika između ulazne temperature medija (voda + glikol) u toplotnu pumpu, i izlaznom temperaturom u kolektor je cca. 4°C.

Horizontalni zemaljski kolektor

Za njegovo postavljanje potrebno je primereno velika površina zemlje koja omogućava slobodan protok meteornih voda. Okvirnu potrebnu veličinu kolektora u m2 izračunavamo po sledećem postupku: grejna snaga toplotne pumpe (u kW) x 40. Potreban presek PE cevi je 1", položene na dubinu cca. 120 cm, dok razmak između cevnih ogranaka mora biti 0,7 do 0,8 m.

Vertikalna zemaljska sonda

Kad nemamo na raspolaganju dovoljno veliku površinu za izgradnju horizontalnog zemnog kolektora, možemo da izbušimo vertikalni kolektor u dubinu, i tako iskorišćavamo geotermalnu energiju. Okvirnu potrebnu dubinu sonde u metrima izračunamo prema sledećem postupku: grejna snaga toplotne pumpe (kW) x 14 = dubina sonde (m)

Pasivno hlađenje

U sistemu grejanja sa toplotnom pumpom zemlja/voda možemo sa manjim prilagođavanjem omogućiti i pasivno hlađenje. Pri tome za hlađenje iskorišćujemo relativno nisku temperaturu zemlje. U tom slučaju toplotna pumpa ne radi, što nam opet omogućava minimalnu potrošnju energije za hlađenje, i time, u poređenju s klasičnim hlađenjem, takođe mnogo niži račun za električnu energiju..

Tehnične karakteristike toplotne pumpe TERRAGOR

Model HP BW 6 HPBW 9 HPBW 11 HP BW 14 HPBW 17
Dimenzije (VxŠxG) mm 815x654x580 815x654x580 815x654x580 815x654x580 815x654x580
Težina kg 82 91 113 124 128
Temperaturazagrejanevode do °C 55 55 55 55 55
Snaga grejanja* kW 6,0 8,4 10,4 13,1 17,0
Priključna snaga* kW 1,40 1,88 2,34 2,91 3,70
Koeficient iskoriščenja COP* / 4,3 4,5 4,5 4,5 4,6
Rashadnosredstvo / R407C R407C R407C R407C R407C
* Mereno po parametrima Zemlja-Voda B0/W35; Po standardu EN 14511
Posjetite
nas
Facebook
YouTube
Flickr
Podijeli
sa drugima
Facebook
Twitter
Budite
informisani
RSS