Opis komponenata

 1. Upravljačka jedinica
 2. Kondenzator
 3. Isparivač
 4. Scroll kompresor
 5. Protočni ventil
 6. Pena za zvučnu izolaciju 
 7. Antivibracijski ublaživač
 8. Unutrašnji toplotni izmenjivač 

1. Upravljačka jedinica

Napredna upravljačka jedinica omogućava:

 • jednostavno upravljanje
 • mogućnost menjanja parametra rada
 • pregledan ekran.

2. Kondenzator

Nerđajući čelici omogućavaju dug životni vek.

Efikasan prenos toplotne energije:

 • promenljiva geometrija ploča
 • optimizacija  asimetrije distribucijskih kanala
 • mali otpor pri prelazu toplote sa vodene strane  toplotnog izmenjivača

Niska potrošnja električne energije za rad cirkulacionih pumpi.

3. Isparivač

Efikasan prenos toplotne energije:

 • promenljiva geometrija ploča
 • optimizacija  asimetrije distribucijskih kanala
 • mali otpor pri prelazu toplote sa vodene strane  toplotnog izmenjivača

4. Scroll kompresor

Poznata »scroll« tehnologija kompresora se kroz dugogodišnju upotrebu pokazala kao odličan izbor, jer omogućava dobru iskoristljivost, tih i pre svega  pouzdan rad.

Visoko iskorišćenje i efikasnost.
»Scroll« kompresori dostižu visoka iskorišćenja jer su optimirani i namensko građeni za određeno područje rada.

Tih i miran rad.
Isključivo kružno kretanje svih elektromehaničkih delova omogoćava tihi rad bez velikih vibracija.

Pouzdan rad u najtežim uslovima.
»Scroll« kompresori rade pouzdano i u najtežim uslovima.

5. Protočni ventil

Osiguranje sistema od oštećenja.
Zbog smanjivanja količine tečnosti i smetnji u protoku povezanih sa tim, kao što su premali ili nulti protok tečnosti (antifriza), bi se tečnost u isparivaču smrznula i samim tim oštetila isparivač.

6. Pena za zvučnu izolaciju

Odlična zvučna izolacija:

 • omogućava tihi rad uređaja zbog posebnog oblika i kao posledica toga osetna absorbcija zvuka
 • u zavisnosti od snage pumpe buka dostiže približno 40 dB

7. Antivibracijski prigušivač

Sprečavanje prenosa vibracije agregata na kućište.
Osobine pene su takve, da efikasno prigušuje vibracije, koje bi se inače prenosile sa kompresora na kućište.

8. Unutrašnji izmenjivač toplote

Povećano iskorišćenje toplotne energije.
Energija, koja bi se inače izgubila u okolini, vraća nazad u sistem za hlađenje.

Štiti kompresor od tečnog udara.
Zbog pregrevanja pare rashladnog sredstva u unutrašnjem izmenjivaču toplote, kompresor je zaštićen od mogućeg tečnog udara.
Posjetite
nas
Facebook
YouTube
Flickr
Podijeli
sa drugima
Facebook
Twitter
Budite
informisani
RSS