Kako projektovati kuhinju

Kuhinja je prostor u kojemu boravimo puno vremena i zato nam mora odgovarati u potpunosti. Projektovanje kuhinje može biti dugotrajan i temeljit postupak. Za lakše projektovanje pripremili smo vam nekoliko saveta koje je preporučljivo poštovati.

1. Merenje prostora

Prije nego li se prihvatite projektoavnja kuhinje važno je temeljito premeriti prostoriju što će sprečiti brojne moguće poteškoće prilikom montaže kuhinje.
Preporučamo da izradite skice svih zidova i da ucrtate gdje se nalaze prozori, vrata, grejna tela, izbočine na zidu te električni i vodovodni priključci. Treba izmjeriti udaljenost među zidovima (udaljenost A, B) i visinu do plafona (udaljenost C). U delu gdje je predviđeno postavljanje kuhinje neka udaljenost između zidova bude izmerena na sva tri mesta (A1, A2, A3) po visini. Udaljenost merite tik uza zid a preporučujemo merenje iste udaljenosti još i cca 60 cm od zida (udaljenost M). Izmerite i sve udaljenosti do prozora, vrata i drugih arhitektonskih elemenata (udaljenosti D, E, F, G) te udaljenosti do instalacijskih priključaka (H, J, K, L).

Kod projektovanja kuhinje važno je proveriti ugao zidova kako je to prikazano na donjoj skici.

2. Radni trougao

Kod projektiranja kuhinje poštujte radni trougao za kojeg vredi da zbir udaljenosti između tri glavna i radna centra (frižider, sudopera, ploča za kuvanje) ne iznosi više od 6,6 m.

3. Prikladna visina radne površine

Kuhinje Gorenje imaju tri visine podnožja: 10, 15 ili 20 cm. Preporučljiva konačna visina radne površine je 86 ili 91 cm. Izbor odgovarajuće visine zavisi od visine korisnika.
Visina radne površine za sedeći posao i za ljude koji koriste invalidska kolica je niža. Položaj mora biti čim niži a visina svakako zavisi o tipu invalidskih kolica. Primerena visina je između 70 i 85 cm.

4. Praktično, udobno, pregledno i dostupno

Fioke u donjem nizu omogućavaju bolju preglednost sadržaja. Njihova prednost je i u tome što se ne treba saginjati bez čega nije moguće kod ormara sa policama.

Kod fioka s mehanizmom za potpuno izvlačenje puno je bolja preglednost sadržaja i dostupnost po celoj dubini fioke.
Savremena ugaona rešenja s izvlačnim policama omogućavaju lakši pristup sadržaju ormara.
Preporučujemo postavljanje ugradne rerne na više mjesto jer to smanjuje broj pokreta u sagnutom položaju. Rad u kuhinji je sigurniji i korisniku prijatniji.
Tri različita sistema podiznih vrata gornjih elemenata nude korisniku veliku meru udobnosti kod otvaranja vrata, dobru preglednost i sigurnost za vrijeme rada.

5. Sigurnost u kuhinji

Sigurnost u kuhinji je vrlo važna a utoliko više ako su prisutna deca. U tu svrhu nude se kuhinje sa zaobljenim stranicama, zaokruženim uglovima radnog pulta i ergonomski oblikovanim ručicama.
Vrata vitrina i staklene police su od kaljenog stakla koje ima povećanu otpornost na lom. U slučaju razbijanja, takvo se staklo razleti na male komadiće koji su bitno manje opasni od komada razbijenog običnog stakla.
Svi visoki elementi pričvršćeni su za zid pomoću ugaonika kako bi se spriječilo njihovo prevrtanje.
Za veću sigurnost i lakši rad u kuhinji vrlo je važno i odgovarajuće osvjetljenje radnog prostora, posebno prostora za pripremu hrane. U tu svrhu nude se gornji elementi čije svetlosno dno omogućava ravnomerno osvetljavanje radne površine. Druga mogućnost je svetiljka s okretnim rasvetnim telom s kojim svako može individualno prilagoditi smer svetlosnog snopa.
Posjetite
nas
Facebook
YouTube
Flickr
Podijeli
sa drugima
Facebook
Twitter
Budite
informisani
RSS