Upute za njegu i uporabu

Kupovinom »Kuhinje Gorenje« odlučili ste se za visokokvalitetni slovenski proizvod. Kuhinja je proizvod koji je dnevno izložen različitim opterećenjima i zato kuhinjski nameštaj, kao i ostali nameštaj, zahteva odgovarajuću negu. Kako bi se što duže očuvala vrednost vaše kuhinje, trebate poštovati priložena uputstva za negu.

Uopšteno

U kuhinji, bez obzira na to jesu li površine od masivnog drva, furnirane, lakirane, obložene PVC folijom ili izrađene od iverice i oplemenjene melaminskom folijom, ne smiju se upotrebljavati tečna sredstva za čišćenje, voskovi ili emulzije koji sadrže sitne čestice peska - abrazivna sredstva ili otapala. Sredstva za čišćenje ne smiju sadržavati aceton, hlorovodonične spojeve, nitro rastvarače ili razređivače s prefiksom "tri" ili "tetra". Ni u kom slučaju nemojte koristiti krpe s mikrovlaknima ili aparate na vruću paru.

Zaštitna samolepljiva folija, kojom je zaštićena površina visokosjajnih lakiranih, folijom obloženih i akrilnih vrata, uklanja se neposredno pre završne fine montaže kuhinje.

Kombinacije različito oplemenjenih površina (PVC folija je nalepljena ili je ploča oplemenjena melaminskom folijom, …) mogu uzrokovati odstupanja boja koja ne mogu biti razlog za reklamaciju.

»Kuhinje Gorenje« su izrađene u skladu s evropskim standardima kvaliteta i dizajnirane su u saradnji s najvećim evropskim proizvođačima kuhinjskog namještaja. Kvalitet površina ocjenjuje se pri dnevnoj svetlosti i udaljenosti 70 cm. Na svim površinama je prema tim standardima dozvoljen određen broj grešaka (mrlje, smeće, ogrebotine, otisci); na ukupnoj površini do 10 mm²/m². Dopušteno je i minimalno dimenzionalno odstupanje i izvijanje vrata (maks. 1,5 mm/m¹).

U slučaju da su vrata i stranice elemenata izrađeni od masivnog drva i furnira, moguća su, zbog prirodnih materijala, određena odstupanja u strukturi i boji koja ne mogu biti predmet reklamacije. Jednako je tako moguće određeno, maks. 5 %-tno, odstupanje od osnovnog uzorka boje kod lakiranih površina i površina oplemenjenih PVC i ABS folijama. Promjenu boje može uzrokovati i snažna i dugotrajna izloženost sunčevom svetlu.

Pobrinite se da prostor u kojemu kuvate bude odgovarajuće prozračivan i neka vam aspirator bude uvek uključen. Unatoč kvalitetnim materijalima i odgovarajućoj površinskoj zaštiti moguće je da povišena temperatura i para kod prelaza na ormarima, vratima i rubovima dugoročno uzrokuju oštećenja. Asprator s kućištem izrađenim od drva ili od folijama obloženim drvenim materijalima, nije preporučljiva u kombinaciji s plinskim ili šporetom na kruta goriva. Oštećenja koja su uzrokovana nepravilnom upotrebom ne mogu biti razlog za reklamaciju.

 

Otvarajte sudomašinu uvek najmanje 30 minuta po završetku rada. Kod prevremenog otvaranja s vremenom se na površinama, na koje deluje vrućina i para, pojave usprkos upotrebi kvalitetnih i odgovarajućih materijala oštećenja i promene boje (vrata, delovi oboda, rubovi, donja strana radne ploče). Oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom ne mogu biti razlog za reklamaciju.

Redovno proveravajte mesta koja su bila zatvorena silikonom (ugaoni spojevi radne ploče, izrez kod sudopera, …). Kod čišćenja treba pripaziti da se ti spojevi ne oštete – u slučaju oštećenja treba ih obnoviti. Moguće reklamacije koje su posledica slabog zatvaranja silikonom nisu opravdane. Kod čišćenja kuhinje nemojte upotrebljavati visokopristisne aparate za čišćenje ili vruću paru.

Vrata oplemenjena veštačkim masama

Vrata oplemenjena (dekorirana iverica) ili folijom obložena s veštačkim masama (PVC folija) čiste se kućnim sredstvima za čišćenje ili najbolje toplom vodom, s malo sredstva za pranje posuđa i mekom pamučnom krpom. Prljavštinu treba očistiti pre nego se osuši. Vlagu odnosno vodu koja ostane na površini nakon čišćenju treba odmah obrisati mekom suvom krpom. Tvrdokorne mrlje kao npr. masne kapljice ili ostatke lepka možete ukloniti uobičajenim kućnim sredstvima za čišćenje. Opreza radi, pre upotrebe isprobajte sredstvo za čišćenje na unutrašnjoj, manje vidljivoj strani.

Sredstva za poliranje, gruba i abrazivna sredstva za čišćenje, tvrde, oštre sunđere i četke te krpe s mikrovlaknima nisu preporučljive za čišćenje vrata oplemenjena veštačkim masama. Klonite se sredstava za čišćenje koja sadrže aceton, hlorovodonična veziva, nitro razređivače, razređivače čiji nazivi započinju sa »tri« ili »tetra«.

Masivna i furnirana vrata

Drvo je prirodan, živi materijal. Odstupanja boje i strukture te promene boje zbog duže izloženosti svetlosti i sunčevim zracima su kod prirodnih materijala očekivana i nisu predmet reklamacije.

Masivna i furnirana vrata uglavnom nisu zahtevna za održavanje jer su lakirana visokokvalitetnim lakovima. Prljavštinu i mrlje treba očistiti prije nego se osuše. Za čišćenje upotrebljavajte lako navlaženu pamučnu krpu; čistite uvek u smeru drvenih vlakana. Nakon čišćenja mokrom krpom obrišite preostalu vlagu što pre suvom krpom, prvenstveno iz profila, uglova i rubova.

Usprkos kvalitetnoj površinskoj obradi, u ekstremno vlažnim ili suvim prostorijama dolazi do promene strukture drva (nabreknuća, skupljanja i raspucavanja). Zato se treba pobrinuti za uravnoteženu klimu u prostoriji (temperatura od 17 do 24 ºC i vlaga između 45 i 50 %).

Lakirana vrata

Površine lakiranih vrata su pažljivo obrađene s više slojeva visokokvalitetnih poliuretanskih i akrilnih lakova. Najpreporučljivije da  se čiste uobičajenim sredstvima za čišćenje ili, najjednostavnije, toplom vodom s malo sredstva za pranje posuđa i mekom pamučnom krpom. Prljavštinu treba očistiti prije nego se osuši. Vlagu odnosno vodu koja ostane na površini nakon čišćenja treba odmah obrisati mekom suvom krpom. Tvrdokorne mrlje kao npr. masne kapljice ili ostatke lepka možete ukloniti uobičajenim kućnim sredstvima za čišćenje. Opreza radi prije upotrebe isprobajte sredstvo za čišćenje na unutrašnjoj, manje vidljivoj strani. Odvajanje odnosno ljuštenje laka, koje je posledica trošenja kroz upotrebu, ne uvažava se kao reklamacija.

Sredstva za poliranje, tvrde, oštre sunđere i četke i krpe s mikrovlaknima nisu primerene za čišćenje lakiranih vrata. Izbegavajte sredstva za čišćenje koja sadrže aceton, hlorovodonična jedinjenja, nitrorazređivače, razređivače čiji nazivi započinju s »tri« ili »tetra«.

»Akrilna« vrata

Akrilne površine su u procesu proizvodnje, prerade i montaže zaštićene zaštitnom folijom koju treba prije početka upotrebe ukloniti. Između zaštitne folije i akrilne površine nalazi se tanak sloj politure koja se ponekad po uklanjanju folije pokaže kao mala struktura na površini. Ako se takva struktura pojavi, površina se jednostavno obriše čistom, mekanom krpom.

Za čišćenje prljavštine upotrebljava se meka krpa namočena vodenim rastvorom sapuna ili sredstva za pranje posuđa. Prašina i suva prljavština čiste se suvom, mekanom krpom. Za smanjivanje statičkog elektriciteta preporučuju se antistatička sredstva za čišćenje veštačke mase.

Kod uklanjanja lepka ili oznaka sa visokosjajne površine koriste se sredstva za čišćenje koja ne oštećuju akrilne površine. Ni u kojem slučaju ne smiju se koristiti alati za struganje, abrazivna sredstva i oštri sunđeri.

Treba spriječiti dodir površine s hemijskim sredstvima za čišćenje koja sadrže alkohol, aceton, sredstvo za skidanje laka s noktiju, aromatske rastavarače, razređivače za boje, parafin, petrolej, ulja, itd.

Manje površinske ogrebotine mogu se ukloniti poliranjem politurom i finom tekstilnom krpom a veće ogrebotine mogu se poliranjem zadovoljavajuće smanjiti.

Vodite brigu da prostorija u kojoj kuvate bude odgovarajuće prozračena i uvek uključite aspirator.

Unatoč upotrebi kvalitetnih materijala i odgovarajućoj površinskoj obradi, povišena temperatura i para može na prelazima na ormarima, vratima i rubovima dugoročno uzrokovati oštećenja.

Oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom ne mogu biti razlog za reklamaciju.

Čišćenje elemenata

Za čišćenje elemenata, polica i fioka upotrebljavajte vlažnu krpu i tekuće sredstvo za pranje posuđa ili stakla. Ako su krpe previše mokre, voda može prodreti u pukotine i postoji opasnost od bubrenja površine. Vlagu odnosno vodu koja ostane na površini posle čišćenja treba odmah obrisati mekom suvom krpom.

Sredstva za poliranje, tvrde, oštre sunđere i četke te krpe s mikrovlaknima nisu preporučene za čišćenje vrata oplemenjene veštačkim masama. Izbegavajte sredstva za čišćenje koja sadrže aceton, hlorovodonična jedinjenja, nitrorazređivače, razređivače čiji nazivi započinju sa »tri« ili »tetra«.

Direktna vrućina i vruća para, koji izlaze iz aparata kao što su grejalica vode, automat za kafu, toster, kuvalo za jaja, itd, u slučaju dugotrajnog delovanja uzrokuju oštećenja na stranicama ormara, rubovima i vratima. Zato takve aparate ne treba postavljati ispod gornjih elemenata.

Ručice

Ručice su po prirodi stvari svakodnevno u upotrebi i vrlo su opterećene iz razloga što se njihova upotreba ne može izbeći. Neguju se kao i vrata oplemenjena veštačkim masama.

Radne ploče

Sve naše radne ploče zadovoljavaju »EU« smernicama za »Upotrebu kuhinjskih radnih ploča«. Radne ploče u kuhinji izložene su velikim opterećenjima, posebno prednji rubovi. Istrošenost istih kod dugotrajne i učestale upotrebe ne može biti razlog reklamacije. Jednako su tako na tamnijim, jednobojnim radnim pločama tragovi upotrebe odnosno habanja vidljiviji nego na višebojnim radnim pločama. I ta okolnost ne može biti razlog za reklamaciju.

Jedinstvena površina radne ploče, koja nije nigde otvorena odnosno prekinuta, 100 % je otporna na vlagu.

Kod ugradnje radne ploče svi su spojevi stručno zatvoreni. Usprkos tome ne savetujemo postavljanje lonaca za cveće, automata za kafu, grejalica vode ili aparata tamo gde postoji opasnost od ulaska vode u spojeve i preporučujemo da se razlivena voda odmah ukloni.

Otvarajte sudomašinu posuđa uvek najmanje 30 minuta po završetku pranja.

Kod prevremenog otvaranja, na površinama na koje deluju vrućina i para, s vremenom se unatoč upotrebi kvalitetnih i odgovarajućih materijala pojave oštećenja i promene boje (vrata, delovi oboda, rubovi, donja strana radne ploče).

Oštećenja kojima je uzrok nepravilna upotreba ne mogu biti razlog za reklamaciju.

Radne ploče oplemenjene melaminom

Radne ploče oplemenjene melaminom najbolje ćete očistiti uobičajenim sredstvima za čišćenje odnosno toplom vodom, sredstvom za pranje posuđa i mekom pamučnom krpom. Mrlje na ploči treba ukloniti odmah kako se ne bi sasušile. Izbegavajte moguću vlagu i stoga nakon čišćenja obrišite mokru površinu suvom krpom. Tvrdokorne mrlje kao npr. masne kapljice ili ostatke lepka možete ukloniti uobičajenim kućnim sredstvima za čišćenje. Opreza radi, pre upotrebe isprobajte sredstvo za čišćenje na manje vidljivom mjestu. Gruba ili abrazivna sredstva za čišćenje, tvrde i oštre sunđere i četke te krpe s mikrovlaknima nisu preporučljive  za čišćenje radnih ploča. Jednako tako nemojte koristiti sredstava za čišćenje koja sadrže aceton, hlorovodonična jedinjenja, nitrorazređivače ili razređivače čiji nazivi započinju s »tri« ili »tetra«!

Radne ploče na bazi minerala i »kerrock« ploče

Prednost radnih ploča na bazi minerala je u tome što se površina može popraviti. To znači da manje ogrebotine, razna zagrebana mesta i tvrdokorne mrlje možete ukloniti brušenjem i površinu dovesti u prvobitno stanje. Za čišćenje i njegu preporučujemo blaga kućna sredstva za čišćenje.

Radne ploče od kamena

Kamena površina otporna je na ogrebotine i ureze a pored toga je higijenska i ne zahtijeva puno nege. Unatoč tome preporučamo vam da izbjegavate oštra sredstva za čišćenje te grube sunđere i gruba sredstva za čišćenje. Neke namirnice, napr. cvekla, šargarepa ili talog od kafe, mogu na površini uzrokovati mrlje u boji i stoga preporučujemo da ih ne polažete neposredno na kamenu površinu. Ako se razlije tekućina koja sadrži kiseline kao npr. sirće, limunov sok, ugljeničnu kiselinu ili crno vino i slično, treba ju odmah isprati toplom vodom, sunđerom i sredstvom za pranje posuđa; kod većih mrlja upotrebite dodatno još i sredstvo za čišćenje stakla ili mleko za čišćenje.

Bez obzira na vrstu radne ploče, za rezanje upotrebite odgovarajuću podlogu – dasku za rezanje

Lonce i keramičko posuđe (tanjure, vaze, itd.) ne gurajte po radnoj ploči; bez obzira na vrstu površine radne ploče postoji opasnost da ćete pomicanjem istih uzrokovati nastanak ogrebotina.

Bez obzira na vrstu površine radne ploče nemojte na njenu površinu stavljati direktno vruće posuđe i lonce – upotrebite odgovarajuću podlogu.

Sudopere »siligor«

Sudopere siligor možemo čistiti uobičajenim kućnim sredstvima za čišćenje, sredstvima za pranje posuđa i sredstvima koja sadrže sitne abrazivne čestice kao i sunđer za pranje posuđa. Mrlje od kamenca s površine sudopera uklonimo sredstvima za uklanjanje kamenca. Nakon čišćenja površinu isperite čistom vodom i obrišite na suvo.

Iako je površina otporna na ogrebotine i udarce, treba sprečiti padanje oštrih predmeta na površinu sudopera i odlaganje vrućih posuda direktno s ploče za kuvanje na površinu sudopere.
Posjetite
nas
Facebook
YouTube
Flickr
Podijeli
sa drugima
Facebook
Twitter
Budite
informisani
RSS